NUMER 12 (13) GRUDZIEŃ 2016

REDAKCJA

Redaktor Naczelny – Andrzej Zaręba

Małgorzata Dąbrowska
Kamila Gostkowska
Agnieszka Rutkowska
Artur Dąbrowski

KONTAKT

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

Warka, ul. Długa 3

tel. +48 6672270